ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
เคล็ดลับสุขภาพ
หมดเวลาสูตรอาหารสำเร็จรูป ชี้ความสำคัญของโภชนาการที่สมดุล     หมดเวลาสูตรอาหารสำเร็จรูป เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชี้ความสำคัญของโภชนาการที่สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

     ผลการสำรวจชี้ 4 ใน 10 คนของผู้บริโภคในประเทศไทยสนใจที่จะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนโภชนาการส่วนบุคคลที่สามารถช่วยให้พวกเขานำมาใช้เพื่อสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ตารางอาหารและแผนการออกกำลังกายสำเร็จรูปที่แชร์กันทั่วไปอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากแต่ละคนมีปัจจัยด้านร่างกาย สุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพที่แตกต่างกันไป จึงไม่มีแผนโภชนาการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับทุกคน เพราะว่าประสิทธิภาพของแผนการดูแลสุขภาพแต่ละแบบนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและปัจจัยของแต่ละบุคคล เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัททางด้านโภชนาการระดับโลก แนะนำแนวทางการรับประทานอาหารอย่างสมดุลเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโภชนาการส่วนบุคคล

     ดร.โรซิโอ เมดินา รองประธานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ซึ่งเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อร่วมงาน Herbalife Nutrition Asia Pacific Extravaganza กล่าวว่า ทุกคนมีข้อกำหนดด้านโภชนาการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ร่างกายของพวกเขาทำงานได้ดีที่สุด และรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระดับกิจกรรม อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับกลูโคสในหลอดเลือดหลังการบริโภคอาหาร และเป้าหมายด้านโภชนาการส่วนบุคคล (เช่น การลดน้ำหนัก การรักษาสมดุลน้ำหนัก หรือเพิ่มน้ำหนัก) นอกจากนี้ แต่ละบุคคลยังมีความชอบด้านอาหารและการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรรวมอาหารและกิจกรรมการออกกำลังกายที่ชื่นชอบเอาไว้ในแผนการด้านสุขภาพด้วย เพื่อจูงใจให้สามารถดำเนินการตามแผนสุขภาพได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติ

     นอกจากนี้ ดร.โรซิโอ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันความต้องการด้านโภชนาการเฉพาะบุคคลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการออกแบบแผนโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยยึดตามตามข้อมูลสุขภาพ เช่น อาหารที่รับประทานอยู่เป็นประจำและลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนปัจจัยทางพันธุกรรม ผลจากแบบสอบถาม Asia Pacific Balanced Nutrition ซึ่งดำเนินการในปีพ.ศ. 2560 โดยมีผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 6,000 ราย รวมถึงผู้บริโภคในประเทศไทยจำนวน 500 รายพบว่า ราว 4 ใน 10 คน (ร้อยละ 37) ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการโภชนาการส่วนบุคคลที่สามารถช่วยดูแลพฤติกรรมในเรื่องของโภชนาการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนสนใจเรื่องโภชนาการส่วนบุคคลมากขึ้น เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงโภชนาการส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น

     ดร. โรซิโอ เชื่อมั่นว่า การเริ่มต้นพฤติกรรมทางโภชนาการที่ดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เส้นทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้น จากผลการสำรวจ ยังพบอีกว่า การสร้างพฤติกรรมทางโภชนาการเชิงบวกยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทย ด้วยปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะ ไม่มีเวลา (ร้อยละ 44) และความไม่สะดวกสบาย (ร้อยละ 41) ซึ่งเป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ความท้าทายเหล่านี้เป็นผลมาจากไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่เร่งเรีบ จนไม่มีเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการทดแทนอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยอาหารที่หารับประทานได้สะดวกและง่ายดายกว่าแต่คุณค่าทางสารอาหารอาหารต่ำ

     เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ดร. โรซิโอ แนะนำการนำหลักปรัชญาโภชนาการที่สมดุลของเฮอร์บาไลฟ์มาใช้ โดยแบ่งสัดส่วนแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปในแต่ละวันเป็นแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 40 โปรตีนร้อยละ 30 และไขมันร้อยละ 30 ร่วมกับการได้รับสารอาหารรอง คือวิตามินและเกลือแร่ เส้นใยอาหาร และน้ำเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการรองรับกระบวนการหลักต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ การนำแผนโภชนาการที่สมดุลมาปรับใช้ยังช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถบรรลุและรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น ข้อต่อ สมอง ระบบย่อยอาหาร และป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรไทยได้อีกด้วย

     ดร.โรซิโอ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อจะได้นำแนวทางโภชนาการที่สมดุลมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เอง ดังนี้

    1. เข้าใจความต้องการทางโภชนาการของร่างกาย : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านสุขภาพของแต่ละคน เช่น ต้องการจะเพิ่ม ลด หรือคงน้ำหนัก ซึ่งมีผลต่อปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการ โดยสิ่งสำคัญคือเราจำเป็นต้องเข้าใจปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น เช่น หากต้องการลดน้ำหนักต้องรับประทานอาหารให้มีแคลอรี่น้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายใช้ในแต่ละวัน หากต้องการรักษาน้ำหนักต้องได้รับแคลอรี่เท่ากับปริมาณที่ใช้ และรับแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการใช้หากต้องการเพิ่มน้ำหนัก แต่อย่างไรก็ดี สัดส่วนแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารควรมาจากคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 40 โปรตีนร้อยละ 30 และไขมันร้อยละ 30 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างดีที่สุด

    2. เตรียมอาหารมื้อง่ายๆ : เพื่อป้องกันการรับประทานอาหารจานด่วน อาหารที่ปรุงแต่งมากเกินไป อาหารสำเร็จรูป คุณสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพและเปี่ยมด้วยโภชนาการได้เอง โดยการทำเช่นนี้ จะทำให้คุณรู้ส่วนผสมที่แน่นอนที่ใส่ลงในอาหารและช่วยให้คุณรู้ปริมาณแคลอรี่ รวมถึงปริมาณสารอาหารได้ง่ายขึ้น

    3. ทดแทนมื้อหรือสองมื้อด้วยอาหารเสริม : บริโภคโปรตีนเชคที่มีโปรตีนสูงแต่แคลลอรี่ต่ำหนึ่งหรือสองมื้อต่อวันด้วยเพื่อทดแทนสารอาหาร ทั้งนี้การทดแทนมื้ออาหารด้วยโปรตีนเชค ช่วยให้การปฏิบัติตามแนวทางโภชนาการที่สมดุลทำได้ง่ายขึ้น เฮอร์บาไลฟ์ ฟอร์มูล่า วัน นิวทริชั่นนัล เชค มิกซ์ หนึ่งหน่วยบริโภคมีสารอาหารครบถ้วน ทั้งวิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารที่จำเป็นถึง 21 ชนิด รวมถึงโปรตีน 9 กรัม และเส้นใยอาหาร ช่วยทดแทนการบริโภคอาหารที่ให้แคลอรี่แต่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายอย่างเต็มประสิทธิภาพ

    4. ตื่นตัวอยู่เสมอ : มองหาโอกาสที่จะได้เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้กล้ามเนื้อได้รับการใช้งาน เช่น หากคุณเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่โต๊ะตลอดเวลา คุณสามารถบริหารร่างกายด้วยการทำท่าสควอท 15 ครั้ง ทุกครั้งที่คุณลุกไปเข้าห้องน้ำ เพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจทำงานได้ดีที่สุดควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ชอบการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา สามารถเปลี่ยนเป็นการเต้นรำ หรือเดินบนลู่วิ่งระหว่างรับชมโทรทัศน์ก็ได้เช่นกัน


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
“ลด 5 กิโลฯ ใน 30 วันด้วยสูตรอาหารเช้าแคลอรี่ต่ำ”
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน สูตรอาหารรักษ์หัวใจ
5 ท่าออกกำลังกาย หน้าท้องแบนราบใน 7 วัน
4 ท่าออกกำลังกายบอกลาห่วงยาง (ไขมัน) รอบเอวและหลัง
5 เคล็ดลับออกกำลังกายให้หุ่นสวยขณะดูซีรีย์
'ชุดออกกำลังกาย' ดีไซน์จากลาวา-แร่หิน-ถ่านไฟ
6 Dance cardio workout videos ที่จะทำให้การออกกำลังกายของคุณไม่จำเจอีกต่อไป
เอาใจสาวเลือกชุดออกกำลังกายให้ปัง! เพิ่มพลังฟิตแอนด์เฟิร์ม
ไนกี้ คอลเลกชั่น NIKE PANTS STUDIO กางเกงออกกำลังกาย 9 รุ่น
 
สูตรอาหาร ออกกำลังกาย
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
สุดยอดโฮมเมดโลชั่น ลดริ้วรอย จุดด่างดำบนใบหน้า สุดยอดโฮมเมดโลชั่น ลดริ้วรอย จุดด่างดำบนใบหน้า
บอดี้สเปรย์ เอาใจสาวๆหลงใหลกลิ่นแบบธรรมชาติ บอดี้สเปรย์ เอาใจสาวๆหลงใหลกลิ่นแบบธรรมชาติ
สาวผมบางอ่านทางนี้  วิธีทำให้ผมกลับมาดกดำเพียงชั่วข้ามคืน สาวผมบางอ่านทางนี้ วิธีทำให้ผมกลับมาดกดำเพียงชั่วข้ามคืน
D.I.Y คลีนซิ่งวอเตอร์ทำเองง่ายๆ  คุณภาพดีไม่แพ้เคาท์เตอร์แบรนด์ D.I.Y คลีนซิ่งวอเตอร์ทำเองง่ายๆ คุณภาพดีไม่แพ้เคาท์เตอร์แบรนด์
สุดยอดวิธี  ไดร์ผมอย่างไร  ให้ผมเสียน้อยที่สุด สุดยอดวิธี ไดร์ผมอย่างไร ให้ผมเสียน้อยที่สุด
“การเลือกใช้เครื่องสำอาง” อย่างไรสวยได้ไม่แพ้ “การเลือกใช้เครื่องสำอาง” อย่างไรสวยได้ไม่แพ้
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life
ภาวะขาดน้ำ (dehydration) กับ 5 วิธีป้องกัน ภาวะขาดน้ำ (dehydration) กับ 5 วิธีป้องกัน
9 คุณประโยชน์เด็ดที่ซุกซ่อนไว้ใน ฝรั่ง 9 คุณประโยชน์เด็ดที่ซุกซ่อนไว้ใน ฝรั่ง
เอสโตรเจน นั้นสำคัญไฉน พร้อม 4 เคล็ดลับดูแลสุขภาพของสาวๆ เอสโตรเจน นั้นสำคัญไฉน พร้อม 4 เคล็ดลับดูแลสุขภาพของสาวๆ
5 คุณประโยชน์น่ารู้ใน แตงกวาดอง 5 คุณประโยชน์น่ารู้ใน แตงกวาดอง
3 สัญญานเตือนภัยมัจจุราชเงียบ ความดันโลหิตสูง 3 สัญญานเตือนภัยมัจจุราชเงียบ ความดันโลหิตสูง
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก