ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
เคล็ดลับสุขภาพ
เมื่อผู้สูงวัยเมินความสำคัญของโภชนาการอย่างสุขภาพดี     Herbalife Nutrition เผยผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพเมื่อสูงวัย แต่ยังเมินความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดี

      Herbalife บริษัทด้านโภชนาการชั้นนำระดับโลกรายงานผลการสำรวจภาวะของสุขภาพเมื่อสูงวัยในเอเชียแปซิฟิก “Asia Pacific Healthy Aging Survey” โดยเป็นการสำรวจประชากรวัย 40 ปีขึ้นไปจำนวน 6,000 คนจากออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทยและเวียดนาม เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญและทัศนคติของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัย พบว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากอายุที่มากขึ้น และพวกเขาเชื่อว่า หากลงมือดูแลตนเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีแม้จะแก่ตัวลง กระนั้นก็ดี หลายคนยังไม่เห็นความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมากพอ

     รายงานการสำรวจ Herbalife Nutrition Asia Pacific Healthy Aging Survey พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 9 ใน 10 คนมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอายุมากขึ้น โดย 53% กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูก/ข้อต่อ ตามมาด้วยปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่ 46% หัวใจ 45% สมอง 44% ซึ่งล้วนเป็นความกังวลใจอันดับแรก ๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะวิตกกังวลกันมาก แต่ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 80% ก็บอกว่า หากดูแลใส่ใจตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีได้

     สำหรับวิธีปฏิบัติตนที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีนั้นเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายมากที่สุดถึง 43% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 22% เท่านั้นที่บอกว่า อยากจะรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการยิ่งขึ้น และ 8% บอกว่า อาจจะรับประทานอาหารเสริมหรือเข้ารับการตรวจสุขภาพมากขึ้น

      Stephen Conchie กรรมการอำนวยการและรองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นกล่าวว่า “เราดีใจที่เห็นว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสูงวัย อย่างไรก็ตาม เรายังเป็นห่วงที่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการดูแลโภชนาการไม่มากนักในการเลือกวิธีปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขณะสูงวัย โภชนาการที่ดีไม่ควรมาเป็นอันดับท้าย ๆ โดยเฉพาะขณะนี้ เราจึงเร่งเพิ่มความพยายามที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจว่า โภชนาการมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี”

     นอกจากมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความห่วงใยด้านสุขภาพอันมาจากการสูงวัย พร้อมทั้งวิธีที่ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกต้องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพแล้วนั้น ผลการสำรวจยังเผยด้วยว่า:

    - เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากถึง 82% บอกว่าตนมีสุขภาพดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอื่น ๆ
    - สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจ สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงเริ่มต้นนั้นมักจะตรวจพบได้ยาก แต่ระดับความมั่นใจในสุขภาพหัวใจนั้นค่อนข้างสูงมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 87, 84 และ 88% มองว่า ตนมีสุขภาพหัวใจที่ดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอื่น ๆ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงจากการประเมินสุขภาพของตนสูงเกินไป
    - ในเอเชียแปซิฟิกนั้น อุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือ การไม่มีเวลา (46%) และขาดแรงจูงใจ (44%)

    ด้วยเหตุนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นจึงได้เปิดตัวโครงการเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ (Asia Pacific Wellness Tour) ครั้งที่ 8 เพื่อที่จะแบ่งปันเคล็ดลับการชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างกระฉับกระเฉงให้ต่อเนื่องในระยะยาวให้กับผู้บริโภคชาวเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี นำโดย Dr. John Agwunobi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพและโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

    Dr. Agwunobi กล่าวว่า “เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเชื่อว่าจะต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยด้านโภชนาการที่ดี สร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานโภชนาการเสริมที่เหมาะสม และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี สำหรับเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์นั้น เราจะแบ่งปันคำแนะนำและเคล็ดลับอันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนนำพลังแห่งโภชนาการไปใช้ เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น”

    สำหรับโครงการเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ก.ย. ถึง 26 ต.ค. ตามเมืองต่าง ๆ ในหลายประเทศได้แก่ ประเทศกัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย งานสัมมนาทางการแพทย์ กิจกรรมพูดคุยด้านโภชนาการ และเวิร์กชอปเกี่ยวกับสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นและคณะที่ปรึกษาด้านโภชนาการ (Herbalife Nutrition Advisory Board) จะร่วมแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของโภชนาการที่ดีที่มีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี เมตาบอลิซึมและโภชนาการ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ตลอดจนโภชนาการและสมรรถภาพในด้านการกีฬาHerbalife
http://www.businesswire.com/news/home/20171002006643/en/


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก
โรคเรื้อรังจากอาหาร...จัดการก่อนสูงวัย
เนเจอร์ไบโอเทค เผยเคล็ดลับสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย
ถึงจะสูงวัย..แต่ใจยังอยากมีเซ็กส์
น้ำส้มสายชูหมัก คุณค่าเพื่อคนสูงวัย
หมอเตือนผู้สูงวัยหมั่นตรวจความผิดปกติ-แนะดื่มน้ำให้มาก
งดอาหารเย็น เคล็ดลับสุขภาพดี 'คนสูงวัย'
กิน'แคลเซียม-วิตามินดี'มากเกิน อาจส่งผลเสียต่อสมองคนสูงวัย
เมล็ดทานตะวัน..คุณค่าทางโภชนาการสูง
หมดเวลาสูตรอาหารสำเร็จรูป ชี้ความสำคัญของโภชนาการที่สมดุล
 
สูงวัย โภชนาการ
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
เฉลย! เคล็ดลับผิวสวย ดูดีได้แบบทั่วเรือนร่าง เฉลย! เคล็ดลับผิวสวย ดูดีได้แบบทั่วเรือนร่าง
เอาใจสาวๆชอบทาเล็บ  ที่ล้างเล็บ DIY ทำเองง่ายๆ เอาใจสาวๆชอบทาเล็บ ที่ล้างเล็บ DIY ทำเองง่ายๆ
ท้าเผชิญทุกมลภาวะ เพื่อผิวสวยสุขภาพดี ครบวงจร 3 ขั้นตอน ท้าเผชิญทุกมลภาวะ เพื่อผิวสวยสุขภาพดี ครบวงจร 3 ขั้นตอน
Farmasi Thai เปิดตัว ด็อกเตอร์ ซี ทูนา เอจ รีเวอ์ซิส ซีรีส์ Farmasi Thai เปิดตัว ด็อกเตอร์ ซี ทูนา เอจ รีเวอ์ซิส ซีรีส์
พลิกโฉมวงการมาสก์หน้า! วัตสันเปิดตัว “Watsons HA Mask”7 สูตร พลิกโฉมวงการมาสก์หน้า! วัตสันเปิดตัว “Watsons HA Mask”7 สูตร
ครีมสลีปปิ้งมาส์กสูตรเข้มข้นใช้คู่แม่เหล็กนวดหน้า ครีมสลีปปิ้งมาส์กสูตรเข้มข้นใช้คู่แม่เหล็กนวดหน้า
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
วัตสัน เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า สูตรใหม่! วัตสัน เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า สูตรใหม่!
เผยอาวุธลับ หน้าเด้ง เนียน ใส ของซุป’ตาร์ อั้ม-พัชราภา เผยอาวุธลับ หน้าเด้ง เนียน ใส ของซุป’ตาร์ อั้ม-พัชราภา
เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น ARCEAU Robe du Soir (อาร์โซ โรบ ดู ซัวร์) เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น ARCEAU Robe du Soir (อาร์โซ โรบ ดู ซัวร์)
นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!” นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!”
เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก