ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
เคล็ดลับสุขภาพ
โรคตา...อันตรายที่เกิดขึ้นได้จากการทำงาน


        ปัจจุบันการทำงานของหลายๆ คนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและดวงตาได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ที่ใช้ เราจึงควรทราบถึงสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับตา เพื่อความปลอดภัย

   อันตรายกับตาที่อาจเกิดขึ้น  

      ประเภทของงานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตาที่พบบ่อย ได้แก่ การทำงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม งานกลางแจ้ง และอาจจำแนกอันตรายต่อตาจากการทำงานได้ดังนี้

     - อันตรายจากสารเคมี ทั้งสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง โดยด่างจะมีอันตรายมากกว่ากรด พบมากในคนที่ทำงานในห้องทดลอง ในโรงงานทำน้ำยาทำความสะอาด ในโรงงานที่เกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น

     - มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา อาจเป็นเพียงฝุ่นละออง หรือเศษวัสดุจากการทำงานในโรงงาน เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เศษแก้ว ซึ่งการเอาออกโดยเร็วและป้องกันการติดเชื้อเป็นการรักษาที่ดีที่สุด

     - เกิดเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ มักพบในงานทำอาหาร เกษตรกรรม ในคนงานที่แพ้สารบางตัว หากตรวจพบอาจต้องเลี่ยงงานที่สัมผัสกับสิ่งที่แพ้

     - แรงกระแทกจากวัสดุต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยไม่มีการฉีกขาดของลูกตา หากแรงกระแทกถูกดวงตาโดยตรง อาจทำให้เกิดเลือดออกภายในดวงตา มีการเคลื่อนที่ของอวัยวะภายในตา เช่น ม่านตาฉีกขาด แก้วตาเคลื่อนที่ เลือดออกภายในตา จอประสาทตาช้ำ บวม โดยการบอบช้ำของอวัยวะภายในลูกตาจะทำให้สายตามัวลงได้ ทั้งทันทีหรือมัวตอนหลัง ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุบัติเหตุดังนี้
         * เลือดออกในช่องหน้าลูกตา (hyphema) พบบ่อยจากการที่วัสดุกระแทกเบ้าตาในผู้ที่ใช้เชือกกระตุกเครื่องยนต์ แล้วปลายเชือกอาจตวัดถูกตา ทำให้เกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณมุมตา หรือฐานของม่านตา ทำให้มีเลือดออกทันที โดยในระยะแรกอาจมีเลือดออกไม่มาก แต่ต้องระวังภาวะเลือดออกซ้ำ ซึ่งมักจะเกิดในช่วง 2–5 วันหลังอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดต้อหินแทรกซ้อนตามมา
         * แก้วตาหลุดจากที่ (lens dislocation) เป็นอีกภาวะหนึ่งที่อาจเกิดหลังโดนกระแทกบริเวณตา ทำให้ตามัวลง เนื่องจากไม่มีแก้วตาในการรวมแสง อีกทั้งแก้วตาที่หลุดอาจมีการกระแทกถูกแก้วตา ทำให้เกิดต้อกระจกในภายหลัง หรือในบางครั้งอาจเกิดภาวะต้อหินแทรกได้
         * เลือดออกในน้ำวุ้นตา จากการฉีกขาดของหลอดเลือดจอตา ทำให้ตามัวลงอย่างฉับพลัน หรือมัวลงไม่มาก ขึ้นอยู่กับจำนวนเลือดที่ออก
         * จอตาหลุดลอก โดยแรงกระแทกทำให้จอตาฉีกขาดบางจุด แล้วมีจอตาหลุดลอกตามมา
         * ต้อหิน ในบางครั้งแรงกระแทกบริเวณมุมตาทำให้บริเวณนั้นบวม มีการอักเสบ และอาจเกิด ต้อหินภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุหลายๆ ปี (ซึ่งเจ้าตัวอาจลืมไปแล้ว) แต่แพทย์สามารถตรวจพบร่องรอยความผิดปกติได้ที่บริเวณมุมตา
         * การได้รับแรงกระแทกบริเวณเส้นประสาทตาที่อยู่หลังลูกตา ทำให้ประสาทตาขาด หลอดเลือดที่มาเลี้ยงประสาทตาขาด หรือมีเลือดออกไปกดประสาทตา ตลอดจนมีเศษกระดูกแตกไปกดประสาทตา โดยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรง บางรายอาจทำให้ตามัวลงทันทีหรือค่อยๆ มัวลงก็ได้
         * อุบัติเหตุบริเวณเบ้าตาซึ่งเป็นกระดูกห่อหุ้มดวงตา ที่พบบ่อยคือ กระดูกเบ้าตาส่วนฐาน (fracture floor of orbit) เป็นบริเวณที่กระดูกค่อนข้างบาง พบว่าลูกตาข้างนั้นจะยุบลง มีอาการชารอบๆ เบ้าตา เห็นภาพเป็น 2 ภาพ จากการที่กล้ามเนื้อกลอกตาถูกกระดูกเบ้าตารัดไว้ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการผ่าตัดซ่อมกระดูกเบ้าตา

     - ลูกตาแตกหรือมีรอยฉีกขาดทะลุเข้าลูกตา อาจเกิดจากแรงกระแทกหรือของมีคมบาดตา เช่น เศษเหล็ก เศษหินเจีย เศษปูน ตะปูบาด การฉีกขาดของลูกตา และอาจทำให้มีสิ่งแปลกปลอม เศษเหล็ก เศษหิน ฝังอยู่ในลูกตา ก่อให้เกิดการติดเชื้อ อักเสบภายในลูกตา หรือเศษเหล็กที่ฝังในลูกตาไปทำให้อวัยวะภายในลูกตาถูกเบียดด้วยสนิมเหล็ก จึงสูญเสียการมองเห็นในภายหลัง หรือบางครั้งอาจทำให้ลูกตาฉีกขาดเป็นรูเล็กๆ และรูนี้อาจอุดหายเอง แต่มาทราบภายหลังจากการเป็นสนิมภายในตา ดังนั้นหากลูกตาฉีกขาดต้องได้รับการตรวจดูแล รักษา และติดตามอย่างดีจากจักษุแพทย์ทุกราย เพราะหากรับการรักษาไม่ทันอาจมีโอกาสสูญเสียสายตาได้มาก นอกจากนี้ การมีลูกตาข้างหนึ่งฉีกขาดจากอุบัติเหตุ บางรายอาจเกิดภาวะการอักเสบของตาอีกข้างที่เรียกกันว่า sympathetic ophthalmia จึงควรได้รับการตรวจรักษาในทันที

        อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งคลื่นแต่ละชนิดมีอันตรายกับตาที่แตกต่างกันดังนี้

         o แสงที่เห็นได้ด้วยตาที่มีขนาดความยาวคลื่น 400–700 นาโนมิเตอร์ อาจทำให้เกิดภาวะต้อเนื้อ ต้อกระจก กระจกตาเสื่อม จอตาเสื่อมได้ ดังนั้นในชาวประมง หรือผู้ทำงานในที่สูง ทำงานกลางแจ้งนานๆ ต้องระวัง
         o รังสียูวี ทั้งที่มาจากแสงแดด หรือหลอดไฟบางชนิด โดยพบว่าทั้งรังสียูวีเอและยูวีบีทำให้เกิดต้อเนื้อ กระจกตาเสื่อม ส่วนยูวีบีทำให้เกิดต้อกระจก
         o รังสีอินฟาเรด พบในอุตสาหกรรมแก้วและโลหะ โดยรังสีอินฟาเรดที่ออกมาทำให้ม่านตาร้อน น้ำในลูกตาร้อน ก่อให้เกิดต้อกระจกได้ ลักษณะที่บอกว่าเป็นผลจากรังสีอินฟาเรดคือ การมีผิวแก้วตาหลุดลอกออกมาที่เรียกว่า true exfoliation ตามด้วยต้อกระจกในที่สุด
         o ไมโครเวฟ แม้จะพบว่าทำให้เกิดต้อกระจกในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันในคน โดยเฉพาะการใช้เตาไมโครเวฟในครัวเรือน ซึ่งสัมผัสกับรังสีที่ออกจากไมโครเวฟน้อยมาก แต่ทหารที่ใช้เครื่องเรดาร์ที่อาจมีรังสีนี้ออกมาตรงๆ คงต้องระวัง เพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อดวงตาได้
         o รังสีจากการเชื่อมโลหะ (welding arc) ซึ่งให้รังสีตั้งแต่ 200–1400 นาโนมิเตอร์ จึงทำให้เกิดการอักเสบทั้งของเยื่อบุตาและผิวกระจกตา ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดมาก ตลอดจนทำให้เกิดต้อกระจกและจอตาเสื่อมได้
 
     - ภยันตรายในเกษตรกรรม
ที่พบบ่อยได้แก่ ใบไม้ กิ่งไม้ เกี่ยวถูกตา ทำให้มีแผลถลอกบริเวณกระจกตา อุบัติเหตุจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ มักจะนำไปสู่การติดเชื้อราที่กระจกตาซึ่งยากแก่การรักษา เพราะยาฆ่าเชื้อรามีประสิทธิภาพไม่ดีนัก ที่ต้องไม่ลืมอีกอย่างก็คือ การใช้สารเคมีเป็นปุ๋ย ยาฆ่าวัชพืช ซึ่งอาจพลาดพลั้งเข้าตา ดังนั้นจึงควรให้การปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตา

   6 วิธีป้องกัน   

         จะเห็นว่าอันตรายต่อตาจากการทำงานมีมากมายตามแต่สภาพของงาน แต่ก็มีคนศึกษาพบว่า กว่าร้อยละ 90 ของอันตรายดังกล่าวสามารถป้องกันได้ จึงควรเน้นการป้องกันไว้ก่อนดังนี้

      1. การตรวจวัดสายตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ เพื่อให้พนักงานมีสายตาดี ซึ่งจะลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
      2. จัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
      3. ควรให้พนักงานใช้หน้ากากนิรภัยซึ่งทำจากสารที่ทนต่อแรงกระแทก แม้ในระยะแรกอาจจะไม่ถนัด แต่เมื่อใช้ไปก็จะทำให้ปรับตัวได้ และมีความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า
      4. แว่นตานิรภัย ต้องมีเพียงพอสำหรับพนักงานที่อาจได้รับฝุ่น หรือเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา โดยเลนส์แว่นตาควรทำจากสาร polycarbonate ซึ่งเหนียวและทนต่อแรงกระแทกได้ดี
      5. ใช้แว่นที่เหมาะสม ในบางกรณีเลนส์แว่นตาที่ใช้อาจจะต้องป้องกันแสงบางคลื่นได้โดยเฉพาะ เช่น ในห้องทดลอง หรือห้องที่ใช้แสงเลเซอร์
      6. ควรมีน้ำเกลือสำรองไว้ในโรงงานที่มีสารเคมี เมื่อมีสารเคมีกระเด็นเข้าตาจะได้รีบล้างออกในทันที        ถ้ารู้ทั้งวิธีป้องกันและแก้ไขเช่นนี้ น่าจะช่วยให้ตาของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ที่มา...HealthToday

ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
'ขนตาปลอม' มีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่
สาระน่ารู้ 8 ข้อ (ไม่) ควรปฏิบัติเกี่ยวกับดวงตา
8 เคล็ดลับสุดง่ายช่วยรักษาดวงตาให้ชุ่มชื้น
ปกป้องดวงตาของคุณจากอันตรายด้วยผัก 8 ชนิด
5 ทิปส์ดูแลสุขภาพดวงตารับหน้าร้อน
ทำไมผิวรอบดวงตาถึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
เคล็ดลับจัดการผิวรอบดวงตา เพื่อรูปเซลฟี่โดนใจ โดยไม่ต้องพึ่งแอพฯ
เลือกอายครีมให้ตรงปัญหาผิวรอบดวงตา
Maybelline The Nudes Palette เติมเสน่ห์ให้ดวงตาคู่สวย
ขนตาปลอมหลากหลายแบบ ..เลือกให้เข้ากับดวงตา
 
ดวงตา ภูมิแพ้ ต้อ
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
เคล็ดลับการดูแลรักษาเล็บ เคล็ดลับการดูแลรักษาเล็บ
แพทย์แนะข้อควรรู้การดูแลผิวหน้าหนาว แพทย์แนะข้อควรรู้การดูแลผิวหน้าหนาว
เชื่อได้เลยว่าคุณจะลืมคอตตอนบัตไปเลยถ้าได้ลองสิ่งนี้!!! เชื่อได้เลยว่าคุณจะลืมคอตตอนบัตไปเลยถ้าได้ลองสิ่งนี้!!!
ประโยชน์ของฮาเซลนัทสำหรับผิวและเส้นผม ประโยชน์ของฮาเซลนัทสำหรับผิวและเส้นผม
UNYA ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ป “เผยผิวสวยกระจ่างใส เปล่งประกาย ภายในข้ามคืน” UNYA ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ป “เผยผิวสวยกระจ่างใส เปล่งประกาย ภายในข้ามคืน”
วิธีทำ โรสแมรี่มิ้นต์ แชมพู วิธีทำ โรสแมรี่มิ้นต์ แชมพู
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!” นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!”
เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life
ภาวะขาดน้ำ (dehydration) กับ 5 วิธีป้องกัน ภาวะขาดน้ำ (dehydration) กับ 5 วิธีป้องกัน
9 คุณประโยชน์เด็ดที่ซุกซ่อนไว้ใน ฝรั่ง 9 คุณประโยชน์เด็ดที่ซุกซ่อนไว้ใน ฝรั่ง
เอสโตรเจน นั้นสำคัญไฉน พร้อม 4 เคล็ดลับดูแลสุขภาพของสาวๆ เอสโตรเจน นั้นสำคัญไฉน พร้อม 4 เคล็ดลับดูแลสุขภาพของสาวๆ
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก